grzyby.pl
niejadalny

Lactarius turpis Fr. (1838)

mleczaj paskudnik
Lactarius necator (Bull. em Pers.: Fr.) Karst.
Lactarius Lactarius Lactarius LactariusLactariusmleczaj siarkowy (Lactarius thejogalus)mleczaj wełnianka (Lactarius torminosus)
Lactarius turpis (mleczaj paskudnik)
pod świerkami; 31.07.1998, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Lactarius turpis (mleczaj paskudnik)
ta sama lokalizacja, widok spodniej strony kapelusza i trzonu
Lactarius turpis (mleczaj paskudnik)
w młodym lesie dębowo/klonowym
Lactarius turpis (mleczaj paskudnik)
pod świerkami

owocnik

Kapelusz ciemno-oliwkowobrunatny w różnych odcieniach: szarozielonawym, czarniawym (zwłaszcza w centrum), żółtawym, brunatnym, zwykle z okółkowo ułożonymi ciemniejszymi plamami; (50) 80 – 100 (200) mm średnicy, młody wypukły z wgłębionym środkiem, z długo podwiniętym brzegiem, stary płasko rozpostarty i nieco lejkowaty; powierzchnia za młodu na brzegu kapelusza wyraźnie filcowata, żółtozielona (czerwonawooliwkowa), w czasie wilgotnej pogody skórka lepka, śluzowata; gdy sucha lekko filcowata.

space

Trzon barwy kapelusza ale nieco jaśniejszy (oliwkowożółty) zwłaszcza w górnej partii; 30 – 80 x 10 – 25 mm, równogruby, krótki, często zwężony ku dołowi, rzadziej z grubszą podstawą; powierzchnia zwykle plamista lub z wklęśnięciami, w czasie wilgotnej pogody także lepka, gdy sucha błyszczący; pełny, z wiekiem z komorami.

space

Pileus dark olive-brown in various hues: grey-greenish, blackish (particularly centrally), yellowish, russet, usually zonate with darker spots; (50) 80 – 100 (200) mm in diameter, when young convex umbilicate, with a long incurved margin, when old flat and plane and somewhat infundibuliform; in young specimens surface on the pileal margin distinctively tomentose, yellow-green (reddish-olive), cuticle viscid when wet, mucous; when dry slightly tomentose.

space

Stipe concolourous with the cap but slightly lighter-coloured (olive-yellow), particularly in the upper part; 30 – 80 x 10 – 25 mm, equal, short, often tapered towards the base, sporadically with enlarged base; surface usually spotty or scrobiculate, when wet also viscid, when dry glossy; solid, with age with chambers.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowobiały (żółtoochrowy). Zarodniki szerokoelipsoidalne, drobno brodawkowane, brodawki połączone liniami tworzącymi siateczkę, 7,5 – 8,5 x 6 – 7 µm.

Spore print creamy-white (yellow-ochraceous). Spores broadly ellipsoid, finely verrucose, verrucae connected with lines to form reticulum, 7,5 – 8,5 x 6 – 7 µm.

występowanie

Głównie pod świerkami, także pod brzozami, rzadko pod sosnami i w lasach liściastych na miejscach zatorfionych. Na glebach ubogich, kwaśnych, głównie na ściółce. Także wysoko w górach do granicy lasów. Pospolity. Owocniki od lipca do października.

Common. Summer-fall, gregarious, usually under spruce and birch.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Gatunek bardzo charakterystyczny i trudny do pomylenia.

Species very characteristic and easy to distinguish.