występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach pod różnymi drzewami, najczęściej związany z brzozami i świerkiem; lipiec-październik.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny [105] po neutralizacji drażniącego soku mlecznego.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Lactarius trivialis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-90 197487 208963 DE-35 349557 DE-46 360596 DE-54 305104 364628 204951 227934 DE-55 294127 208781 229461 227930 DE-56 231068 350306 329528 DE-57 349261 DE-67 207557

 ID197487  Lactarius trivialis; Wierzonka, 2 km NE, nad pd.zach. brzegiem jeziora Kowalskiego, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 2010.09.17; las nad brzegiem jeziora o składzie: brzoza, dąb, głóg; na ziemi nie odnotowałam, zabrałam 1 owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/100917/0003, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Babki, leśnictwo Mechowo, oddział 210

cechy owocnika - mleczko od razu bardzo piekące, po dłuższym czasie zmieniło barwę na seledynową

zdjęcia w wątku: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/373950.html

 ID204951  Lactarius trivialis; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2012.09.09; wilgotny las mieszany, fragmentami okresowo zalewany -grab, wiąz, brzoza, świerk i inne; na ziemi kilka grup po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001440, tak, notatka: nie
uwagi: namiary jednej z grup: 51 01 09,2 N i 19 15 13,3 E

fot. 516300 fot. 516301 fot. 516302 fot. 516303

 ID207557  Lactarius trivialis; 2 km E od wsi Kotfin, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2012.09.29; liściasty, okresowo podmokły, fragment lasu -gł. brzozy i olchy; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001441, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 3" N i 19st 35' 38" E

fot. 528786 fot. 528787

 ID208781  Lactarius trivialis; 1 km SE od wsi Kudłata Wieś, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.09.15; las mieszany -brzoza, sosna, świerk; na ziemi kilkadziesiąt owocników ( we wrześniu ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001439, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 2" N i 19st 22' 52" E

fot. 535227 fot. 535228 fot. 535229 fot. 535230

 ID208963  (potwierdzenie 197487) Lactarius trivialis; Wierzonka, 2 km NE, nad pd.zach. brzegiem jeziora Kowalskiego, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 2012.09.25; las nad brzegiem jeziora o składzie: brzoza, dąb, głóg; na ziemi kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu, mam eksykaty w prywatnym zielniku, tak, z 25.09.2012 i 01.10.2012, notatka: nie
uwagi: nadleśnictwo Babki, leśnictwo Mechowo, oddział 210

obserwacje wykonałam i owocniki pobrałam w dwa dni: 25.09.2012 oraz 01.10.2012 r.

owocniki wykazywały cechy: charakterystyczne barwy, ostre mleczko, lekko zieleniejące po dłuższym czasie (moja obserwacja po 24 h)

owocniki z 25.09.2012
fot. 536760 fot. 536761 fot. 536762 fot. 536763 fot. 536764

zdjęcia owocników pobranych 01.10.2012 w wątku - wpisy z 2012 r.
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/373950.html

 ID227930  Lactarius trivialis; 1,2 km SW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.09.06; wilgotny las sosnowy z domieszką brzóz; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130906/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 48,9" N i 19st 20' 36,17" E

fot. 621094 fot. 621095 fot. 621096

ID227934 (potwierdzenie 204951) Lactarius trivialis; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2013.09.08; wilgotny las mieszany, fragmentami okresowo zalewany -grab, brzoza, świerk i inne; na ziemi ponad 30 owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 621125 fot. 621126 fot. 621127 fot. 621128

ID229461 (potwierdzenie 208781) Lactarius trivialis; 1 km SE od wsi Kudłata Wieś, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.09.22; las mieszany -brzoza, sosna, świerk; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 629146 fot. 629147 fot. 629148

ID231068 Lactarius trivialis; 0,5 km SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 19.09.2010; las mieszany -graby, brzozy, jodły, sosny i inne; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 2" N i 19st 30' 40" E

Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/394744.html

 ID294127  (potwierdzenie 227930) Lactarius trivialis; 1,3 km SW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.08.21; wilgotny las sosnowy z domieszką brzóz; na ziemi kilkadziesiąt owocników w trzech grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008133, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 52,5" N i 19st 20' 24" E

fot. 890889 fot. 890890 fot. 890891

ID305104 (potwierdzenie 204951) Lactarius trivialis; 1,5 km SW od wsi Kijów ( cz. lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2017.09.10; wilgotny las mieszany, fragmentami okresowo zalewany -grab, wiąz, brzoza, świerk i inne; na ziemi dwie grupy po kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 945294 fot. 945295 fot. 945296

siedlisko
fot. 945297

 ID329528  Lactarius trivialis; 0,5 km SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2009.10.04; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, leszczyny, graby i inne; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004875, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 57" N i 19st 30' 40" E


https://www.bio-forum.pl/messages/33/394755.html

ID349261 Lactarius trivialis; 1,5 km SE od wsi Ujazdówek; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2021.09.10; las mieszany świeży -dąb, jodła, miejscami inne; na ziemi, w mchach grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 28" N 19st 40' 2,5" E

fot. 1262206 fot. 1262207 fot. 1262208 fot. 1262209 fot. 1262210

ID349557 Lactarius trivialis; 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.08.22; las mieszany -jodła, brzoza, osika, dąb i inne; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 51,5" N 19st 23' 8" E

fot. 1264022 fot. 1264023 fot. 1264024 fot. 1264025

ID350306 (potwierdzenie 329528) Lactarius trivialis; 0,4 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.08.28; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy i inne; na ziemi, w mchu grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 1" N 19st 30' 26" E

fot. 1269453 fot. 1269454 fot. 1269455 fot. 1269456 fot. 1269457

ID360596 Lactarius trivialis; 0,5 km SW od wsi Fryszerka; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.09.03; las mieszany -brzoza, osika, dąb, leszczyna i inne; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,138255 19,499170

fot. 1368225 fot. 1368226 fot. 1368227 fot. 1368228

ID364628 (potwierdzenie 204951) Lactarius trivialis; 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2022.09.17; las mieszany z okresowym ciekiem wodnym; brzoza, grab, sosna, świerk i inne; na ziemi luźna grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0192 19,2533

fot. 1400238 fot. 1400239 fot. 1400240 fot. 1400241 fot. 1400242

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji