grzyby.pl
niejadalny

Lactarius quietus (Fr.) Fr. (1838)

mleczaj miły
Lactarius quietus (mleczaj miły)
licznie pod dębami; 11.07.1998, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Lactarius quietus (mleczaj miły)
licznie w pobliżu dębów

owocnik

Kapelusz czerwonobrązowy do cielistobrązowego z wiekiem beżowy, zwykle ciemniej pręgowany i czasem niewyraźnie koncentrycznie strefowany, matowy; 30 – 80 (100) mm średnicy; młody płaski z podwiniętym brzegiem, starszy nieco wklęsły, bez garbka.

space

Trzon barwy kapelusza, u podstawy ciemniej brązowy i zwężony; 30 – 100 x 5 – 14 mm.

space

Mleczko białawe z żółtym połyskiem, wodniste, łagodne do lekko gorzkiego.

Pileus red-brown to flesh-brown with age beige, usually darker striate and sometimes indistinctly concentrically zonate, dull; 30 – 80 (100) mm in diameter; when young plane with incurved margin, when older somewhat depressed, without an umbo.

space

Stipe colour of the cap, at the base darker, brown and tapered at the base; 30 – 100 x 5 – 14 mm.

space

Latex whitish with yellow gloss, watery, mild to somewhat bitter.

zarodniki

Wysyp zarodników bladożółtawy. Zarodniki z kolcami połączonymi siateczką, 7 – 9 x 6.5 – 8 µm.

Spore print pale-yellowish. Spores spinose connected by reticulum, 7 – 9 x 6.5 – 8 µm.

występowanie

Pospolity. Wyrasta od lipca do października pod dębami.

Common. Summer-fall under oaks.

wartość

Niejadalny z powodu nieprzyjemnego zapachu. Bywa też jadany.

Inedible because of unpleasant aroma.

uwagi

Lactarius helvus (mleczaj płowy)
mleczaj bukowy (Lactarius subdulcis) rośnie w buczynach, ma kapelusz bez pręg, wilgotny jest gładki i przesycony wodą (m. miły jest zawsze łagodny), smak ma łagodny do gorzkiego i podobny zapach pluskwiaków.

space

grows in beech wood, its cap is not striate, when moist, it is smooth and saturated with water (L. quietus is always mild), taste is mild to bitter and has similar smell of bed-bugs (Homoptera).

space