Lactarius helvus (mleczaj płowy)
las sosnowy za pasem wydm nadmorskich
Lactarius helvus (mleczaj płowy)

owocnik

Podsychające owocniki wydzielają bardzo silny zapach przypominający przyprawę maggi.
Kapelusz młody lub wilgotny ciemniejszy ochrowoczerwonawy, później szaropłowy, płowożółtawy; powierzchnia matowa, pilśniowo-łuseczkowata, nieco pofałdowana; 40-150 mm średnicy, młody wypukły, potem spłaszczony lub wklęśnięty, zwykle z garbkiem; brzeg cienki.

space

Trzon barwy kapelusza, powierzchnia z drobnymi łuseczkami; 40-110 x 5-30 mm, cylindryczny; podstawa z grzybnią, wnętrze u starych owocników puste.

space

Sok mleczny wodnisty, skąpy, u starszych egzemplarzy zanika.

Pileus young or moist darker ochre-reddish, later grey-buff, buff-yellowish; surface dull, tomentose-squamulose, slightly undulating; 40-150 mm in diameter, young convex, later compressed or concave, usually umbonate; margin thin.

space

Stipe concolourous with the cap, surface minutely squamulose; 40-110 x 5-30 mm, cylindrical; base with mycelium, old sporocarps hollow inside.

space

Latex watery, scanty, in older specimens disappearing.

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, powierzchnia z drobnymi brodawkami połączonymi siateczką, 6.5 x 5.5-6.5 µm.
Spore print cream-coloured. Spores broadly ellipsoid, surface finely verrucose-reticulate, 6.5 x 5.5-6.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity. Wyrasta w grupach lub gromadnie od lipca do października w wilgotnych lasach, na torfowiskach, czasem w miejscach suchszych, pod drzewami iglastymi, czasem pod liściastymi np. brzozami.
Common. Summer-fall, gregarious in wet forests and on peats.

jadalne czy trujące? 🔴

Niejadalny lub trujący [105].
Mleczaj kamforowy (Lactarius camphoratus) różni się ciemniejszym, rdzawobrązowym kapeluszem, jest mniejszy ale podobny jest w zapachu i również skąpo wydziela sok mleczny.

space

mleczaj kamforowy (Lactarius camphoratus) differs in a darker, rusty-brown cap, is smaller, but has a similar odour and exudes small amount of latex.

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.424 [5]
  • Wojewoda W., 1994 — Podręczny atlas grzybów. p.102 [4]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.199 [2]
  • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. [1]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3142]
    Lactarius helvus (Fr.) Fr. · publikacje: Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002 , Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Stasińska i Sotek 2003, Łuszczyński 2000c, Ślusarczyk 2004, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Grzesiak 2010, Grzesiak 2010a, Stasińska i Sotek 2009, Sotek i Stasińska 2009, Kujawa i Kołtowska 2010, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Stasińska i Sotek 2004, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Sotek i in. 2004, Stasińska i in. 2004, Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015 , Halama 2015, Kudławiec 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Kudławiec i Misiuna 2014, Grzesiak i in. 2017, Grzesiak i in. 2015, Gierczyk i in. 2017a, Pietras i in. 2016a, Grzesiak i in. 2017a, Wojewoda i in. 2016, Stasińska i Sotek 2017, Gierczyk i in. 2018, Hoffeins i in. 2017, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Narkiewicz i in. 2019, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Ławrynowicz i in. 2009a

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji