grzyby.pl
niejadalnyGREJ

Lactarius bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Bon (1980)

mleczaj piekący, mleczaj bertyloński
Lactarius vellereus var. bertillonii
Lactarius bertillonii (mleczaj piekący)
w grupach po kilka pod bukami; 08.08.2001, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Lactarius bertillonii (mleczaj piekący)
w grupach po kilka w buczynie
Lactarius bertillonii (mleczaj piekący)
blaszki; w grupach po kilka w buczynie

owocnik

Lactarius bertillonii (mleczaj piekący)
Kapelusz biały z ochrowymi plamami; 100 – 200 mm średnicy; powierzchnia delikatnie filcowata.

space

Trzon biały, masywny i gruby, krępy, 30 – 80 x 20 – 60 mm; powierzchnia omszona.

space

Mleczko białe, wolno i słabo żółknące; oddzielone od miąższu natychmiast paląco ostre; z KOH natychmiast żółte do czerwonopomarańczowego.

Pileus white with ochre spots; 100 – 200 mm in diameter; surface slightly tomentose.

space

Stipe white, massy and thick, squatty, 30 – 80 x 20 – 60 mm; surface pubescent.

space

Latex white, slowly and slightly yellowing; separated from the flesh immediately burning hot; with KOH immediately yellow to red-orange.

zarodniki

Wysyp zarodników białawy. Zarodniki jajowate, z delikatnym urzeźbieniem nie tworzącym siateczki.

Spore print whitish. Spores ovoid, with delicate ornamentation not forming reticulum.

występowanie

Niezbyt częsty. Od lata do jesieni w lasach liściastych i mieszanych.

Not common. Summer-fall in decidious and mixed forests.

uwagi

Lactarius vellereus (mleczaj chrząstka)
Bardzo podobny do mleczaj chrząstka (Lactarius vellereus) (fot. obok). Dobrym wyróżnikiem jest palący smak mleczka oddzielonego od miąższu oraz pomarańczowa reakcja miąższu z KOH.

Very similar to mleczaj chrząstka (Lactarius vellereus) (photo). Distinguished by burning hot latex when separated from flesh and orange reaction of the flesh with KOH.