grzyby.pl

Irpicodon pendulus (Alb. et Schwein.) Pouzar

radlaczek zwisły
Radulum pendulinum Nikol.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amylocorticiaceae Amylocorticiaceae Amylocorticiaceae AmylocorticiaceaeAmylocorticiaceaeskórkobłonka (Amylocorticium)żylaczka serdelkowozarodnikowa (Amyloxenasma allantosporum)