Inocybe napipes (strzępiak rzepowaty)
grupa owocników w mchu, pod świerkami
Inocybe napipes (strzępiak rzepowaty)
grupa owocników w mchu, pod świerkami

owocnik

Kapelusz ciemnobrązowy w centrum, ku brzegom jaśniejszy, orzechowy; 30-60 mm średnicy, stożkowaty, z wiekiem płaski, z ostrym, wyraźnym garbkiem, brzeg może pękać; powierzchnia na szczycie filcowatowełnista, ku brzegowi włóknista do pasemkowatej.

space

Trzon dość długi; 50-90 x 3-8 mm; równogruby, nieznacznie spłaszczony, rozszerzony ku podstawie ale bez wyraźnego zaznaczenia bulwki; brązowy, barwy kapelusza, w środkowej części, u góry i u podstawy jasny do białego, powierzchnia wyraźnie włókienkowata.

space

Pileus dark brown in the centre, towards the margin lighter, nutty-coloured; 30-60 mm in diameter, conic, with age plane, with a distinct acute umbo, margin may split; surface at the top tomentose, towards the margin fibrillose.

space

Stipe quite long; 50-90 x 3-8 mm; equal, slightly compressed, wider towards the base but lacking a distinct bulbose base; brown, colour of the cap, in the middle, at the apex and at the base light-coloured to white, surface distinctively fibrillose.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki 9-10.5 x 7-8 µm, z 6-8 guzkami. Cheilo- i pleurocystydy cienkościenne, część z czapeczką kryształków na szczycie, część bez.
Spores 9-10.5 x 7-8 µm, with 6-8 tubercles. Cheilo- and pleurocystidia thin-walled, metuloid.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Owocniki wyrastają od lipca do września, w lasach różnego typu, na wydmach, często wśród mchów torfowców, w miejscach wilgotnych; na ziemi; czerwiec-listopad.
Widespread. Summer, in dump, mossy places under Picea and mixed forests.
Podobny jest strzępiak ostry (Inocybe acuta), ma on ciemny trzon barwy kapelusza, jaśniejący ku podstawie, podstawa jest słabo zgrubiała.
Similar is strzępiak ostry (Inocybe acuta), with a dark stipe colour of the cap, becoming lighter-coloured towards a slightly clavate base.

jadalne czy trujące? 🟡

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Nespiak A., 1990 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIX. Strzępiak (Inocybe). p.112 [30]
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1981 — Handbuch fur Pilzfreunde 4. Blatterpilze - Dunkelblattler (2 Auf. 1981) p.76 [18IV]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3008]
    Inocybe napipes J.E. Lange · publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Friedrich 2010, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Stasińska 2011b, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2016, Pietras i in. 2016a, Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019 , Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Gierczyk i Kujawa 2021

znaleziska Inocybe napipes na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-61 333868 AB-93 302661 AB-94 298755 298801 298753 AD-18 155666 BB-60 333594 CA-89 278437 CB-16 210221 DA-80 234917 DE-63 254488 EB-59 261662 GC-01 295496 GC-02 255461 GC-11 230828

 ID155666  Inocybe napipes; 3 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2009.08.09; skraj torfowiska, pod Picea, Betula, Alnus; na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 34/2009 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 304480 ID210221  Inocybe napipes; Rezerwat Czapliniec w Wierzysku, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-16; 2012.09.05; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120904/0006, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/511954.html
uwagi: fot. 542509

 ID230828  Inocybe napipes; około 1,5 km na SE od Ciasnego, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-11; 2013.06.29; las mieszany (olcha, brzoza, świerk), teren częściowo podmokły, brzeg sztucznego zb. wodnego; na zbutwiałym pniu kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130629/0006, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636605

 ID234917  Inocybe napipes; Rezerwat Wąwóz Huzarów TPK Gdańsk, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2013.07.17; buk, świerk, sosna, brzoza; zmurszały pień świerka jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130717/0003, tak, notatka: tak, Spis grzybów Rezerwatu Wąwóz Huzarów
uwagi: fot. 661066 fot. 661067

 ID254488  Inocybe napipes; Broniszew Stary, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-63; 2013.10.26; las jodłowy; na pniu 1; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/131026/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 735196 fot. 735197

 ID255461  Inocybe napipes; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2013.08.25; las mieszany; z pozoru na ziemi, na skraju dziczego babrzyska, miejsce cieniste 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130825/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 738414fot. 738415fot. 738416

 ID261662  Inocybe napipes; Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.09.15; dąb, sosna, świerk, grab; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130915/0014, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/597695.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/597697.jpg&type=image/jpeg

 ID278437  Inocybe napipes; TPK Gdańsk Leśn. Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 2013.09.03; Buk, sosna; ziemia dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130903/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/591528.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/591529.jpg&type=image/jpeg

 ID295496  Inocybe napipes; Puszcza Knyszyńska, około 2 km na E od Ogrodniczek, okolice Krasnego, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2014.09.02; Strefa przejściowa pomiędzy mokradłami i borem iglastym; na oraz wokół pniaka brzozowego kilkadziesiat owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140902/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 897683fot. 897684

 ID298753  Inocybe napipes; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.30; krawędź olsu źródliskowego; na ziemi w grupie (2 owocniki) pod brzozą; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000738, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915305
Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/863488.html

 ID298755  Inocybe napipes; Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.31; żyzna buczyna, na wzniesieniu; w kępce płonnika na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000744, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915311
Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/863673.html

 ID298801  Inocybe napipes; Puszcza Bukowa, ok. 1,6 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.07; kwaśna buczyna; na ziemi pod bukami w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000747, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915556
https://www.bio-forum.pl/messages/33/866516.html

 ID302661  Inocybe napipes; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2017.06.14; kwaśna buczyna; na ziemi pod bukami w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0001291, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/928156.html

ID333594 Inocybe napipes; Wysoczyzna Łobeska - torfowisko na N od Jeziora Chełm, 1,6 km na N od Unimia, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB-60; 2020.07.25; torfowisko przejściowe przechodzące w brzezinę bagienną; wśród Sphagnum pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1153645.html

ID333868 Inocybe napipes; Puszcza Wkrzańska (Pępowo), 1,5 km na W od Rzędzin w gm. Dobra, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-61; 2020.07.29; przesuszone i zarastające mechowisko alkaliczne; wśród mchów i turzyc pod wierzbą rokitą i uszatą pojedynczo i w małych grupkach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1156299 fot. 1156300 fot. 1156301 fot. 1156302 fot. 1156303
zarodniki: 8,8-12 µm x 6,3-8,5 µm (średnio: 10,4 x 7,4 µm), Q: 1,1-1,5 (średnio 1,4):
fot. 1156304
cheilocystydy:
fot. 1156305 fot. 1156306
pleurocystydy:
fot. 1156307

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji