Tx: 1351
grzyby.pl

Inocybe napipes J.E. Lange

strzępiak rzepowaty
Astrosporina napipes (J.E. Lange) A. Pearson
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Inocybe napipes (strzępiak rzepowaty)
grupa owocników w mchu, pod świerkami
Inocybe napipes (strzępiak rzepowaty)
grupa owocników w mchu, pod świerkami

owocnik

Kapelusz ciemnobrązowy w centrum, ku brzegom jaśniejszy, orzechowy; 30-60 mm średnicy, stożkowaty, z wiekiem płaski, z ostrym, wyraźnym garbkiem, brzeg może pękać; powierzchnia na szczycie filcowatowełnista, ku brzegowi włóknista do pasemkowatej.

space

Trzon dość długi; 50-90 x 3-8 mm; równogruby, nieznacznie spłaszczony, rozszerzony ku podstawie ale bez wyraźnego zaznaczenia bulwki; brązowy, barwy kapelusza, w środkowej części, u góry i u podstawy jasny do białego, powierzchnia wyraźnie włókienkowata.

space

Pileus dark brown in the centre, towards the margin lighter, nutty-coloured; 30-60 mm in diameter, conic, with age plane, with a distinct acute umbo, margin may split; surface at the top tomentose, towards the margin fibrillose.

space

Stipe quite long; 50-90 x 3-8 mm; equal, slightly compressed, wider towards the base but lacking a distinct bulbose base; brown, colour of the cap, in the middle, at the apex and at the base light-coloured to white, surface distinctively fibrillose.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki 9-10.5 x 7-8 µm, z 6-8 guzkami. Cheilo- i pleurocystydy cienkościenne, część z czapeczką kryształków na szczycie, część bez.
Spores 9-10.5 x 7-8 µm, with 6-8 tubercles. Cheilo- and pleurocystidia thin-walled, metuloid.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsty. Owocniki wyrastają od lipca do września, w lasach różnego typu, na wydmach, często wśród mchów torfowców, w miejscach wilgotnych; na ziemi; czerwiec-listopad.
Widespread. Summer, in dump, mossy places under Picea and mixed forests.

uwagi

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Inocybe acuta (strzępiak ostry) · GREJ: ID295058 (© autora fot.)
Podobny jest strzępiak ostry (Inocybe acuta), ma on ciemny trzon barwy kapelusza, jaśniejący ku podstawie, podstawa jest słabo zgrubiała.
Similar is strzępiak ostry (Inocybe acuta), with a dark stipe colour of the cap, becoming lighter-coloured towards a slightly clavate base.

jadalne czy trujące? 🟡

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1263]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 31: 123-138.[1263], Adamczyk (2003a)[1264]Adamczyk (2003a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.[1264], Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Adamczyk i in. (2008)[1281]Adamczyk i in. (2008) Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151[1281], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Lisiewska & Galas-Świdurska (2005)[1843]Lisiewska & Galas-Świdurska (2005) Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.[1843], Lisiewska & Reszel (2000)[1848]Lisiewska & Reszel (2000) Macromycetes na tle zróżnicowania acidofilnych dąbrów środkowej części uroczyska Teresiny (nadleśnictwo Krotoszyn).[1848], Lisiewska & Strakulska (2002)[1849]Lisiewska & Strakulska (2002) Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska).[1849], Ławrynowicz & Stasińska (2000)[1871]Ławrynowicz & Stasińska (2000) Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies.[1871], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:05 1 znaleziska Inocybe napipes (strzępiak rzepowaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB61 333868 AB93 302661 AB94 298753 298755 298801 AD18 155666 BB60 333594 CA89 278437 CB16 210221 DA80 234917 DE63 254488 EB59 261662 GC01 295496 GC02 255461 GC11 230828

ID 155 666 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: 3 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 9 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj torfowiska, pod Picea, Betula, Alnus, na ziemi, gromadnie, kilka; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 34/2009 w zielniku autora; uwagi: fot.304480 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304480

ID 210 221 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: Rezerwat Czapliniec w Wierzysku, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB16; data zbioru: 5 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120904/0006; uwagi: fot.542509 [notatka: [bf:511954]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 511954 ;

ID 230 828 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: około 1,5 km na SE od Ciasnego, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 29 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (olcha, brzoza, świerk), teren częściowo podmokły, brzeg sztucznego zb. wodnego, na zbutwiałym pniu, kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130629/0006; uwagi: fot.636605 [notatka: nie] [fotografie: tak];

636605

ID 234 917 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: Rezerwat Wąwóz Huzarów TPK Gdańsk, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 17 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, świerk, sosna, brzoza, zmurszały pień świerka, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130717/0003; uwagi: fot.661066 fot.661067 [notatka: tak, Spis grzybów Rezerwatu Wąwóz Huzarów] [fotografie: tak];

661066
661067

ID 254 488 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: Broniszew Stary, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 26 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na pniu, 1; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/131026/0001; uwagi: fot.735196 fot.735197 [notatka: nie] [fotografie: tak];

735196
735197

ID 255 461 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 25 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, z pozoru na ziemi, na skraju dziczego babrzyska, miejsce cieniste, 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130825/0001; uwagi: fot.738414 fot.738415 fot.738416 [notatka: nie] [fotografie: tak];

738414
738415
738416

ID 261 662 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB59; data zbioru: 15 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, sosna, świerk, grab, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130915/0014; uwagi: fot.597697 [notatka: [bf:597695]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 597695 ;

ID 278 437 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: TPK Gdańsk Leśn. Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 3 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buk, sosna, ziemia, dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130903/0001; uwagi: fot.591529 [notatka: [bf:591528]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 591528 ;

ID 295 496 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 2 km na E od Ogrodniczek, okolice Krasnego, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 2 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Strefa przejściowa pomiędzy mokradłami i borem iglastym, na oraz wokół pniaka brzozowego, kilkadziesiat owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140902/0002; uwagi: fot.897683 fot.897684 [notatka: nie] [fotografie: tak];

897683
897684

ID 298 753 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 30 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: krawędź olsu źródliskowego, na ziemi, w grupie (2 owocniki) pod brzozą; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000738; uwagi: fot.915305; Gatunek omówiony w wątku [bf:863488] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 863488 ;

ID 298 755 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 31 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na wzniesieniu, w kępce płonnika na ziemi, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000744; uwagi: fot.915311; Gatunek omówiony w wątku [bf:863673] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 863673 ;

ID 298 801 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,6 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 7 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na ziemi pod bukami, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000747; uwagi: fot.915556; [bf:866516] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 866516 ;

ID 302 661 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 14 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na ziemi pod bukami, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0001291; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:928156] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 928156 ;

ID 333 594 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: Wysoczyzna Łobeska - torfowisko na N od Jeziora Chełm, 1,6 km na N od Unimia, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB60; data zbioru: 25 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe przechodzące w brzezinę bagienną, wśród Sphagnum, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1153645] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1153645 ;

ID 333 868 oznaczenie: Inocybe napipes; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (Pępowo), 1,5 km na W od Rzędzin w gm. Dobra, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB61; data zbioru: 29 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przesuszone i zarastające mechowisko alkaliczne, wśród mchów i turzyc pod wierzbą rokitą i uszatą, pojedynczo i w małych grupkach - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1156299 fot.1156300 fot.1156301 fot.1156302 fot.1156303; zarodniki: 8,8-12 µm x 6,3-8,5 µm średnio: 10,4 x 7,4 µm!, Q: 1,1-1,5 średnio 1,4!:; fot.1156304; cheilocystydy:; fot.1156305 fot.1156306; pleurocystydy:; fot.1156307 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1156299
1156300
1156301
1156302
1156303
1156304
1156305
1156306
1156307
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji