Inocybe acuta (strzępiak ostry)
Inocybe acuta (strzępiak ostry)
Inocybe acuta (strzępiak ostry)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, pod drzewami iglastymi, na ziemi; czerwiec-wrzesień.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Borowska (1967)[2619]Borowska (1967) Materiały do znajomości grzybów Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.[2619], Bujakiewicz & Lisiewska (1983)[2652]Bujakiewicz & Lisiewska (1983) Mikoflora zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego.[2652], Domański Z. (1999)[2722]Domański Z. (1999) Przyczynek do znajomości flory mikologicznej Roztocza.[2722], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Lisiewska (1966)[2958]Lisiewska (1966) Grzyby wyższe Wolińskiego Parku Narodowego.[2958], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Lisiewska & Reszel (2000)[3643]Lisiewska & Reszel (2000) Macrofungi of acidophilous oak forest communities in the southern Wielkopolska.[3643], Lisiewska & Reszel (2000)[1848]Lisiewska & Reszel (2000) Macromycetes na tle zróżnicowania acidofilnych dąbrów środkowej części uroczyska Teresiny (nadleśnictwo Krotoszyn).[1848], Ławrynowicz (1973)[2994]Ławrynowicz (1973) Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej.[2994], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:37 1 znaleziska Inocybe acuta (strzępiak ostry) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 298754 298761 GC01 295058

ID 295 058 oznaczenie: Inocybe striata; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Krasnego, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 1 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment wilgotnego lasu, podłoże torfowe, obficie porośnięte mchami, po kilka owocników w dwóch grupach; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140801/0002; uwagi: fot.896029 fot.896030 [fotografie: tak];

896029
896030

ID 298 754 oznaczenie: Inocybe striata; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 30 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna na szczycie wzniesienia, luka z odnowieniem naturalnym, na ziemi wśród mchów, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000743; uwagi: fot.915308; Gatunek omówiony w wątku [bf:863497] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 863497 ;

ID 298 761 oznaczenie: Inocybe striata; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 950 m na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, niemal na szczycie wzniesienia, przy kępie Św, Dg, Md, na ziemi, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000722; uwagi: fot.915329; Gatunek omówiony w wątku [bf:865746] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 865746 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji