grzyby.pl

Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer

bocznianka brązowawa, bocznianka łopatkowata · bocznianka naziemna
Hohenbuehelia geogenia (DC. ex Fr.) Singer [gł. w czekl.] · Hohenbuehelia geogenius orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ podaje jako osobny gatunek Hohenbuehelia geogenia (DC. ex Fr.) Singer ("bocznianka naziemna"); Mycobank i GBIF mają je za synonimy. (2022-12-4)
Hohenbuehelia petaloides (bocznianka brązowawa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych, mieszanych i w parkach, na ziemi i ściółce, czasem na bardzo silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych i iglastych. Pod mianem H. geogenia podawane wyrastające przede wszystkim na rozłożonym drewnie drzew iglastych.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2699]
    Hohenbuehelia geogenia (DC.) Singer — wg Index Fungorum: H. petaloides (Bull.) Schulzer · publikacje: Gumińska 2002, Kujawa i Gierczyk 2012

  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2703]
    Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer · uwagi: wg IF to synonim H. geogeia
    publikacje: Flisińska 2004, Kozłowska i in. 2015 , Kozłowska i in. 2019 , Żurawlew 2018

znaleziska Hohenbuehelia petaloides na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-55 170332 EC-25 326552 326553

 ID170332  Hohenbuehelia geogenia; 1,3 SE,Brodowe,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.08.01; las sosnowy z domieszką brzóz; na ziemi zmieszanej z korą sosnową,na skraju małego,dzikiego wysypiska śmieci grupa ok.100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/16.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia i rozpoznanie w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/355890.html

ID326552 Hohenbuehelia petaloides; ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2019.10.03; zarastająca samosiewem sosnowym żwirownia w borze sosnowym; ziemia dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1100124.html

ID326553 Hohenbuehelia petaloides; ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2019.10.10; pobocze żwirówki w borze sosnowym z domieszkami; ziemia dwa zrośnięte owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1102494.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji