Tx: 465
grzyby.pl

Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer

bocznianka brązowawa, bocznianka łopatkowata · bocznianka naziemna
Hohenbuehelia geogenia (DC. ex Fr.) Singer [gł. w czekl.] · Hohenbuehelia geogenius orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Ostatnie badania (Consiglio & Setti 2018) wskazują na tożsamość H. geogonia i H. petaloides. Z drugiej strony autorzy wyróżnili kilka nowych gatunków z kręgu bocznianki brązowawej, dlatego niezbędna jest rewizja krajowych notowań. [BG (2024-3-23)]
• Czeklista [105] podaje jako osobny gatunek Hohenbuehelia geogenia (DC. ex Fr.) Singer ("bocznianka naziemna"); Mycobank i GBIF mają je za synonimy. [MS (2022-12-4)]
Hohenbuehelia petaloides (bocznianka brązowawa)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych, mieszanych i w parkach, na ziemi i ściółce, czasem na bardzo silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych i iglastych. Pod mianem H. geogenia podawane wyrastające przede wszystkim na rozłożonym drewnie drzew iglastych.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Domański Z. (1997)[2719]Domański Z. (1997) Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce.[2719] (as H. gegoenia), Domański Z. (1999)[2722]Domański Z. (1999) Przyczynek do znajomości flory mikologicznej Roztocza.[2722] (as H. gegoenia), Eichler (1900)[2747]Eichler (1900) Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2747], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gumińska (2002)[1536]Gumińska (2002) New localities of two interesting species of fungi growing on sawdust.[1536] (as H. geogenia), Kaufmann (1916)[2893]Kaufmann (1916) Die in Westpreußen gefundenen Pilze der Gattungen Pleurotus, Omphalia, Mycena, Collybia und Tricholoma.[2893], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773] (as H. geogenia), Lisiewska & Celka (1995)[2980]Lisiewska & Celka (1995) Makromycetes parków wschodniej części Golęcińskiego Klina zieleni w Poznaniu.[2980], Ławrynowicz (1973)[2994]Ławrynowicz (1973) Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej.[2994], Sałata (1972)[3175]Sałata (1972) Badania nad udziałem grzybów wyższych w lasach bukowych i jodłowych na Roztoczu Środkowym.[3175], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Wojewoda (1979)[3381]Wojewoda (1979) Grzyby wielkoowocnikowe ("Macromycetes") Ziemi Chrzanowskiej i Jaworzna. Część II.[3381] (as H. geogenia & H. petaloides), Żurawlew (2018)[2581]Żurawlew (2018) Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego.[2581]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:32 1 znaleziska Hohenbuehelia petaloides (bocznianka brązowawa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE55 170332 EC25 326552 326553

ID 170 332 oznaczenie: Hohenbuehelia geogenia; lokalizacja: 1,3 SE,Brodowe,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 1 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz, na ziemi zmieszanej z korą sosnową,na skraju małego,dzikiego wysypiska śmieci, grupa ok.100 owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/16.12.10; uwagi: zdjęcia i rozpoznanie w wątku [bf:355890] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 355890 ;

ID 326 552 oznaczenie: Hohenbuehelia petaloides; lokalizacja: ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 3 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastająca samosiewem sosnowym żwirownia w borze sosnowym, ziemia, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1100124] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1100124 ;

ID 326 553 oznaczenie: Hohenbuehelia petaloides; lokalizacja: ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 10 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze żwirówki w borze sosnowym z domieszkami, ziemia, dwa zrośnięte owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1102494] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1102494 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji