grzyby.pl

Hohenbuehelia longipes (Boud.) M.M. Moser

bocznianka długonoga
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hohenbuehelia Hohenbuehelia Hohenbuehelia HohenbueheliaHohenbueheliabocznianka białoszara (Hohenbuehelia fluxilis)bocznianka brązowawa (Hohenbuehelia petaloides)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na wilgotnych łąkach, na ziemi.Na wilgotnych łąkach, na ziemi.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony