Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230784 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID134361 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID134361 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach i parkach, na martwym drewnie, na gałązkach, przeważnie drzew liściastych, np. olszy, jesionu, tarniny; czerwiec-sierpień.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz & Kujawa (2000)[1345]Bujakiewicz & Kujawa (2000) Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań.[1345] (as: H. myxotricha), Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Komorowska (1988)[2907]Komorowska (1988) Tricholomataceae (Agaricales) Puszczy Niepołomickiej (doniesienie tymczasowe).[2907], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Szczepkowski (2010)[2301]Szczepkowski (2010) Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) in Poland – distribution and decay ability in laboratory conditions.[2301], Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda (1978)[3379]Wojewoda (1978) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Lipówka w Puszczy Niepołomickiej.[3379], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda et al. (1999)[3410]Wojewoda et al. (1999) Macromycetes of oak-lime-hornbeam woods in the Niepołomice Forest near Kraków (S Poland) – monitoring studies.[3410]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:32 1 znaleziska Hohenbuehelia fluxilis (bocznianka białoszara) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC15 359238 DE45 134361 DE55 360298 365380 GC11 230784

ID 134 361 oznaczenie: Hohenbuehelia fluxilis; lokalizacja: 2 km SW,Pytowice,gk.Kamieńsk, DE45; data zbioru: 3 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.sosna,olcha, na leżącej ,omszałej,ściętej w latach poprzednich kruszynie (90%), grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/17.12.10; uwagi: fot.246621 fot.246622 fot.246623 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

246621
246622
246623

ID 230 784 oznaczenie: Hohenbuehelia fluxilis; lokalizacja: około 1 km na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 31 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolne zadrzewienie, w tym fragmencie teren lekko podmokły, na zawieszonej nad ziemią gałęzi leszczyny, dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130531/0003; uwagi: fot.636354 [notatka: nie] [fotografie: tak];

636354

ID 359 238 oznaczenie: Hohenbuehelia fluxilis; lokalizacja: Mochle/Wojnowo - granica wsi., pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 4 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewienie śródpolne z przewagą osiki, Gałązka czeremchy, 3 owocniki; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009856; uwagi: [bf:781921] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 781921 ;

ID 360 298 oznaczenie: Hohenbuehelia fluxilis; lokalizacja: 1 km SE od kol. Kudłata Wieś; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 20 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły skraj lasu -wierzby krzewiaste, brzozy, świerki, na martwym pędzie krzewiastej wierzby, w towarzystwie Exidia recisa, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 1' 4,2" N 19st 23' 9,3" E; fot.1364818 fot.1364819 fot.1364820 fot.1364821 fot.1364822 fot.1364823 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1364818
1364819
1364820
1364821
1364822
1364823

ID 365 380 oznaczenie: Hohenbuehelia fluxilis; lokalizacja: 0,7 km S od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0871 19,4084], DE55; data zbioru: 25 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla wśród pól i nieużytków; brzoza, osika, czeremcha i/lub trześnia, rzadziej inne, na martwym drzewku, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1404984 fot.1404985 fot.1404986 fot.1404987 fot.1404988 fot.1404989 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1404984
1404985
1404986
1404987
1404988
1404989
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji