Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230784 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID134361 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID134361 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach i parkach, na martwym drewnie, na gałązkach, przeważnie drzew liściastych, np. olszy, jesionu, tarniny; czerwiec-sierpień.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2698]
    Hohenbuehelia fluxilis (Fr.) P.D. Orton · synonimy: H. myxotricha (Lev.) Singer ss. auct., Pleurotus fluxilis (Fr.) Gillet., P.myxotrichus Lev.
    uwagi: wg IF H. myxotricha to odrębny gatunek
    publikacje: Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: H. myxotricha), Kujawa 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Szczepkowski 2010b, Bujakiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i Kujawa 2021

znaleziska Hohenbuehelia fluxilis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 359238 DE-45 134361 DE-55 365380 360298 GC-11 230784

 ID134361  Hohenbuehelia fluxilis; 2 km SW,Pytowice,gk.Kamieńsk, DE-45; 2009.06.03; las mieszany -gł.sosna,olcha; na leżącej ,omszałej,ściętej w latach poprzednich kruszynie (90%) grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 246621 fot. 246622 fot. 246623

 ID230784  Hohenbuehelia fluxilis; około 1 km na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-11; 2013.05.31; śródpolne zadrzewienie, w tym fragmencie teren lekko podmokły; na zawieszonej nad ziemią gałęzi leszczyny dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130531/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636354

 ID359238  Hohenbuehelia fluxilis; Mochle/Wojnowo - granica wsi., pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.09.04; Zadrzewienie śródpolne z przewagą osiki; Gałązka czeremchy 3 owocniki; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009856, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

ID360298 Hohenbuehelia fluxilis; 1 km SE od kol. Kudłata Wieś; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.08.20; podmokły skraj lasu -wierzby krzewiaste, brzozy, świerki; na martwym pędzie krzewiastej wierzby, w towarzystwie Exidia recisa grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 4,2" N 19st 23' 9,3" E

fot. 1364818 fot. 1364819 fot. 1364820 fot. 1364821 fot. 1364822 fot. 1364823

ID365380 Hohenbuehelia fluxilis; 0,7 km S od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.12.25; liściaste zarośla wśród pól i nieużytków; brzoza, osika, czeremcha i/lub trześnia, rzadziej inne; na martwym drzewku grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0871 19,4084

fot. 1404984 fot. 1404985 fot. 1404986 fot. 1404987 fot. 1404988 fot. 1404989

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji