fot. sj-chrapac_pruzny_2 (591×400) — copyright © by Stanislav Jirásek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Leptopodia elastica

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.07.2001, Peklo, Trutnov, Czechy
copyright © by Stanislav Jirásek