red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Helvella ephippium Lév.