fot. 000805-6z (790×616) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 000805-14
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.08.2000, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
copyright © by Marek Snowarski