grzyby.pl

Fam. Stereaceae

skórnikowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈