fot. 020720-2118 (657×515) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020720-1
powierzchnia owocnika
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.07.2002, Dolina Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski