grzyby.pl
GREJ

Entoloma sepium (Noulet et Dass.) Richon et Roze

dzwonkówka mącznowonna
Entoloma saepium (Noullet et Dassier) Richon et Rose orth.var. (główna w czekliście) · Rhodophyllus sepium (Noullet: Dassier) Romagn. · Entoloma clypeatum var. sepium (Noulet et Dass.) G. Poirault et Roze
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

owocnik

Kapelusz białawy - brudno lub szarobiaławy, słomiastożółtawy do szarobrązowawego; gdy suchy jaśniejszy; powierzchnia młodych egzemplarzy nieco lepka, pod lupą widoczne delikatne włoski, plamista; 25 – 100 (120) mm, kształt początkowo stożkowaty, następnie wypukły do rozpostartego z obłym garbkiem; brzeg kapelusza długo podwinięty, bardzo cienki

space

Trzon biały, nieco błyszczący; powierzchnia przebarwia się brązowawo-czerwonawo w miejscach uszkodzonych lub otartych; czasami (zwłaszcza przy suchej pogodzie) z mniej lub bardziej wyraźnymi czerwonobrązowymi włókienkami lub plamami; 30 – 100 (120) x 5 – 15 mm, cylindryczny, pełny.

space

Pileus whitish - sordid or grey-whitish, somewhat straw-coloured to grey-brownish; dry lighter coloured; surface of young specimens slightly viscid, under a magnifying glass visible delicate hairs, spotty; 25 – 100 (120) mm, initially conic, later convex to plane and obtusely umbonate; pileal margin incurved for a long time, very thin

space

Stipe white, slightly glossy; surface discolours brownish-reddish in injured or bruised places; sometimes (especially in dry weather) with more or less distinct red-brown fibrils or spots; 30 – 100 (120) x 5 – 15 mm, cylindrical, solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników brązowoczerwonawy. Zarodniki czerwonawe, okrągławo-kanciaste, 8.5 – 10 x 7.5 – 9 µm.

Spore print brown-reddish. Spores reddish, subglobose-angular, 8.5 – 10 x 7.5 – 9 µm.

występowanie

Miejscami częsty; owocniki wyrastają wiosną, od maja do czerwca pod śliwami i innymi roślinami z rodziny różowatych (Rosaceae), zwłaszcza pod uprawnymi śliwami.

Common, spring, gregarious under bushes from family Rosaceae, especially under cultivated Prunus trees.

wartość

Jadalny. Nie zaleca się zbierać z uwagi na możliwość pomylenia z trującą dzwonkówką trującą (Entoloma sinuatum).

Edible, could be mistaken with poisonous dzwonkówka trująca (Entoloma sinuatum).
Gatunek podobny do trującej dzwonkówki trującej (Entoloma sinuatum) od której różni się tym, że ma mniejsze owocniki, pojawiają się wcześniej - wiosną i nie wymagają gleb wapiennych, nie ma żółtawych odcieni na młodych blaszkach, a jej miąższ czerwienieje wokół chodników larw.

space

Species similar to a poisonous dzwonkówka trująca (Entoloma sinuatum), from which it differs in smaller sporocarps that appear earlier - in spring and do not require calcareous soils, it does not have yellow tones on the young gills and its flesh reddens around larvae passages.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19980517.2.98 - Entoloma sepium (dzwonkówka mącznowonna); Dolny Śląsk, dolina Odry
980517-2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #2