grzyby.pl

Entoloma sepium (Noulet et Dass.) Richon et Roze

dzwonkówka mącznowonna
Entoloma clypeatum var. sepium (Noulet et Dass.) G. Poirault et Roze · Entoloma saepium (Noullet et Dassier) Richon et Rose orth.var. [gł. w czekl.] · Rhodophyllus sepium (Noullet: Dassier) Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

owocnik

Kapelusz białawy - brudno lub szarobiaławy, słomiastożółtawy do szarobrązowawego; gdy suchy jaśniejszy; powierzchnia młodych egzemplarzy nieco lepka, pod lupą widoczne delikatne włoski, plamista; 25-100(120) mm, kształt początkowo stożkowaty, następnie wypukły do rozpostartego z obłym garbkiem; brzeg kapelusza długo podwinięty, bardzo cienki

space

Trzon biały, nieco błyszczący; powierzchnia przebarwia się brązowawo-czerwonawo w miejscach uszkodzonych lub otartych; czasami (zwłaszcza przy suchej pogodzie) z mniej lub bardziej wyraźnymi czerwonobrązowymi włókienkami lub plamami; 30-100(120) x 5-15 mm, cylindryczny, pełny.

space

Pileus whitish - sordid or grey-whitish, somewhat straw-coloured to grey-brownish; dry lighter coloured; surface of young specimens slightly viscid, under a magnifying glass visible delicate hairs, spotty; 25-100(120) mm, initially conic, later convex to plane and obtusely umbonate; pileal margin incurved for a long time, very thin

space

Stipe white, slightly glossy; surface discolours brownish-reddish in injured or bruised places; sometimes (especially in dry weather) with more or less distinct red-brown fibrils or spots; 30-100(120) x 5-15 mm, cylindrical, solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników brązowoczerwonawy. Zarodniki czerwonawe, okrągławo-kanciaste, 8.5-10 x 7.5-9 µm.
Spore print brown-reddish. Spores reddish, subglobose-angular, 8.5-10 x 7.5-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Miejscami częsty; owocniki wyrastają wiosną, od maja do czerwca pod śliwami i innymi roślinami z rodziny różowatych (Rosaceae), zwłaszcza pod uprawnymi śliwami.
Common, spring, gregarious under bushes from family Rosaceae, especially under cultivated Prunus trees.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna.[134] Nie zaleca się zbierać z uwagi na możliwość pomylenia z trującą dzwonkówką trującą (Entoloma sinuatum).
Edible, could be mistaken with poisonous dzwonkówka trująca (Entoloma sinuatum).
Gatunek podobny do trującej dzwonkówki trującej (Entoloma sinuatum) od której różni się tym, że ma mniejsze owocniki, pojawiają się wcześniej - wiosną i nie wymagają gleb wapiennych, nie ma żółtawych odcieni na młodych blaszkach, a jej miąższ czerwienieje wokół chodników larw.

space

Species similar to a poisonous dzwonkówka trująca (Entoloma sinuatum), from which it differs in smaller sporocarps that appear earlier - in spring and do not require calcareous soils, it does not have yellow tones on the young gills and its flesh reddens around larvae passages.

space

wybrane okazy · selected collections

#2
98 05 17 - 2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1979 — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) [18III]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part [26IV]
  • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. [1]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Entoloma sepium na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 297173 DE-35 283133 DE-46 283104 DE-55 240158 283106 262443 ED-25 294992

ID240158 Entoloma saepium; 1 km N od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.05.17; śródpolna kępa tarnin; na ziemi grupa ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 39,5" N i 19st 21' 45,15" E

fot. 680469 fot. 680470 fot. 680471 fot. 680472 fot. 680473 fot. 680474

ID262443 (potwierdzenie 240158) Entoloma saepium; 1 km N od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.05.24; śródpolna kępa tarnin ( obecnie zniszczona ); na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 764522 fot. 764523 fot. 764524

Tak wyglądała ta kępa krzewów w dniu 24.05.2015
fot. 764525

ID283104 Entoloma saepium; 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.05.18; zdziczały teren dawnego śródleśnego gospodarstwa; na ziemi, pod śliwą grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 52" N i 19st 27' 55" E

fot. 846722 fot. 846723 fot. 846724 fot. 846725 fot. 846726

ID283106 Entoloma saepium; 1,2 km SW od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.05.18; śródpolna kępa tarnin z gruszą; na ziemi, w trawie grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 40,6" N i 19st 23' 7" E

fot. 846743 fot. 846744 fot. 846745

ID283133 Entoloma saepium; Góra Kamieńska, pn stok; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2016.05.21; liściaste nasadzenia na stoku -śliwy, topole, wierzby; na ziemi, pod krzewami śliwy lubaszki grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 13' 54,5" N i 19st 24' 1,5" E

fot. 846825 fot. 846826 fot. 846827 fot. 846828 fot. 846829

 ID294992  Entoloma saepium; działki między Reguły/ Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-25; 2016.05.11; stary sad, trawa, pod śliwą; w ziemi 2 owocniki; leg. Tomek Mikołajczyk; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: BGF0001211, tak
uwagi: fot. 895387

ID297173 Entoloma saepium; Wojnowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.05.21; Zakrzewione śródpolne przydroże. Czereśnia, tarnina, głóg, szakłak, wiąz, grab, lipa, etc.; Na ziemi. Około 20 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 907143 fot. 907144 fot. 907145 fot. 907146 fot. 907147

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji