fot. w_Diplomitoporus_flavescens_051213_03 (544×528) — copyright © by Witold Wójciak
znalezisko ww.051213-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.12.2005, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak