red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Dacrymyces capitatus Schwein.

łzawnik główkowaty

występowanie

Na martwych, leżących, rozkładających się kłodach drzew liściastych, np. brzozy i wiązu, rzadziej na iglastych, wśród mchu Hypnum cupressiforme.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie