grzyby.pl

Dacrymyces capitatus Schwein.

łzawnik główkowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces DacrymycesDacrymycesłzawnik złotawy (Dacrymyces chrysocomus)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwych, leżących, rozkładających się kłodach drzew liściastych, np. brzozy i wiązu, rzadziej na iglastych, wśród mchu Hypnum cupressiforme; lipiec-październik.Na martwych, leżących, rozkładających się kłodach drzew liściastych, np. brzozy i wiązu, rzadziej na iglastych, wśród mchu Hypnum cupressiforme; lipiec-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie