Tx: 1269
grzyby.pl

Cortinarius triumphans Fr. [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

zasłonak żółtozłoty
Cortinarius crocolitus Quélet [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Phlegmacium triumphans (Fr.) A. Blytt
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID148274 (© autora fot.)
Cortinarius triumphans (zasłonak żółtozłoty)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID117136 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID206028 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID226912 (© autora fot.)
Cortinarius triumphans (zasłonak żółtozłoty)
Cortinarius triumphans (zasłonak żółtozłoty)
Cortinarius triumphans (zasłonak żółtozłoty)
Cortinarius triumphans (zasłonak żółtozłoty)
Cortinarius triumphans (zasłonak żółtozłoty)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W wilgotnych lasach iglastych i mieszanych, pod brzozami; na ziemi; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Kaufmann (1912)[2889]Kaufmann (1912) Die in Westpreußen gefundenen Pilze der Gattungen Dermocybe, Myxacium, Hygrophorus und Nyctalis.[2889], Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (1992)[2971]Lisiewska (1992) Flora macromycetes rezerwatu „Perkuć” w Puszczy Augustowskiej.[2971], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Ławrynowicz (1973)[2994]Ławrynowicz (1973) Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej.[2994], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Ślusarczyk (2013)[2390]Ślusarczyk (2013) Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak (Cortinarius) w Polsce.[2390], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:35 1 znaleziska Cortinarius triumphans (zasłonak żółtozłoty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CB25 233708 DE35 226912 DE56 206032 226590 308090 DE65 362804 DE67 125989 148274 206028 206030 226591 226592 327679 327680 362491 EB69 117136 EG35 321625

ID 117 136 oznaczenie: Cortinarius triumphans; lokalizacja: Las znajdujący się około 2 km na północ od Rucianego - Nidy, pow. Piski, warmińsko-mazurskie, EB69; data zbioru: 4 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą brzozy (inne to sosna, świerk), na ziemi, około 4 sztuki w promieniu 2 metrów, pojedyńcze; leg. Mateusz Pańkowski, det. Tomasz Ślusarczyk; rev. Tomasz Ślusarczyk 1 lut 2017; eksykat: tak, TŚH 345/2015; uwagi: Reakcja miąższu z NaOH - zmiana koloru na żółty.; Zasłonak żółtozłoty; fot.207208 fot.207209 [notatka: nie] [fotografie: tak];

207208
207209

ID 125 989 oznaczenie: Cortinarius triumphans; lokalizacja: 2 km SE,Jasień,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 11 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-brzoza,świerk,dąb, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Paula Probucka,Jacek Nowicki; rev. Tomasz Ślusarczyk 4 cze 2017; eksykat: tak,TŚH 164/2016; uwagi: 50 59'25,98"N; 19 35'39,66"E; fot.228606 fot.228607 fot.228608 [notatka: nie] [fotografie: tak];

228606
228607
228608

ID 148 274 oznaczenie: Cortinarius triumphans; • potwierdzenie ID125 989; lokalizacja: 2 km SE,Jasień,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 4 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-brzoza,świerk,dąb, na ziemi, ponad 130 owocników w promieniu 20m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: potwierdzenie ubigłorocznego stanowiska ze zgłoszenia id125989.; fot.282119 fot.282120; więcej tu [bf:272411] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 272411 ;

ID 206 028 oznaczenie: Cortinarius triumphans; lokalizacja: 2 km SE od wsi Jasień, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 29 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, świerk, kruszyna, na ziemi, luźna grupa ponad 80 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.521725 fot.521726 fot.521727 fot.521728 fot.521729 fot.521730; siedlisko; fot.521731 [notatka: nie] [fotografie: tak];

521725
521726
521727
521728
521729
521730
521731

ID 206 030 oznaczenie: Cortinarius triumphans; lokalizacja: 2 km E od wsi Kotfin, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 59' 3" N i 19st 35' 38,15" E], DE67; data zbioru: 29 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty, okresowo podmokły, fragment lasu -gł. brzozy i olchy, na ziemi, pod brzozami, ponad 30 owocników w dwóch grupkach niedaleko siebie; leg. det. Jacek Nowicki; rev. Tomasz Ślusarczyk 30 lis 2016; eksykat: tak, TŚH 191/2015; uwagi: siedlisko; fot.521739; przykładowe owocniki; fot.521740 fot.521741 fot.521742 fot.521743; To stanowisko znajduje się ok 750 m na pd od stanowiska ze zgłoszenia ID206028 [notatka: nie] [fotografie: tak];

521739
521740
521741
521742
521743

ID 206 032 oznaczenie: Cortinarius triumphans; lokalizacja: 0,7 km E od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 3 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, sosna, dąb z gęstym podszytem i podrostem -m.in. dęby i świerki, na ziemi, grupa ponad 20 owocników, częściowo poniszczona przez ludzi; leg. det. Jacek Nowicki; rev. Tomasz Ślusarczyk 3 gru 2016; eksykat: tak, TŚH 199/2015; uwagi: przybliżone namiary 51st 01' 47"N 19st 30' 23"E; fot.521751 fot.521752 fot.521753 fot.521754; siedlisko; fot.521755; W tym samym miejscu rosną sarniaki gorzkie ze zgłoszenia 174587 [notatka: nie] [fotografie: tak];

521751
521752
521753
521754
521755

ID 226 590 oznaczenie: Cortinarius triumphans; • potwierdzenie ID206 032; lokalizacja: 0,7 km E od wsi Grzebień, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 29 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, sosna, dąb z gęstym podszytem i podrostem -m.in. dęby i świerki, na ziemi, grupa kilkunastu owocników, częściowo poniszczonych przez ludzi; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.614563 fot.614564 [notatka: nie] [fotografie: tak];

614563
614564

ID 226 591 oznaczenie: Cortinarius triumphans; • potwierdzenie ID125 989; lokalizacja: 2 km SE od wsi Jasień, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 29 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, świerk, kruszyna, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników, częściowo poniszczona przez zwierzęta szukające piestraków; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.614570 fot.614571 fot.614572; siedlisko; fot.614573 [notatka: nie] [fotografie: tak];

614570
614571
614572
614573

ID 226 592 oznaczenie: Cortinarius triumphans; • potwierdzenie ID206 030; lokalizacja: 2 km E od wsi Kotfin, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 29 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty, okresowo podmokły, fragment lasu -gł. brzozy i olchy, na ziemi, pod brzozami, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; rev. Tomasz Ślusarczyk 2 gru 2017; eksykat: tak, TSH 219/2017; uwagi: fot.614577 fot.614578 [notatka: nie] [fotografie: tak];

614577
614578

ID 226 912 oznaczenie: Cortinarius triumphans; lokalizacja: 1,4 km NE od wsi Kociniak ( Wolica), gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie [51st 12' 6,5" N i 19st 22' 28,67" E], DE35; data zbioru: 24 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz i dębów, na ziemi, pod brzozami, grupa ponad 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; rev. Tomasz Ślusarczyk 25 lis 2017; eksykat: tak, TSH 198/2017; uwagi: fot.616153 fot.616154 fot.616155 fot.616156 [notatka: nie] [fotografie: tak];

616153
616154
616155
616156

ID 233 708 oznaczenie: Cortinarius triumphans; lokalizacja: Kalisz Kaszubski jezioro Biebrowo, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB25; data zbioru: 10 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzezina 80 lat, ziemia, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. T.Ślusarczyk; eksykat: tak, TŚH 43/2014; uwagi: fot.656973 fot.656974 [notatka: [bf:610155]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 610155 ;

ID 308 090 oznaczenie: Cortinarius triumphans; • potwierdzenie ID206 032; lokalizacja: 0,7 km E od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 4 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, sosna, dąb z gęstym podszytem i podrostem -m.in. dęby i świerki, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak; uwagi: fot.958851 fot.958852 fot.958853 fot.958854 [notatka: nie] [fotografie: tak];

958851
958852
958853
958854

ID 321 625 oznaczenie: Cortinarius triumphans; lokalizacja: Łomnica Zdrój, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG35; data zbioru: 14 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zacieniony skraj pastwiska, ziemia, w grupie; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; rev. Tomasz Ślusarczyk 18 gru 2020; eksykat: tak, TSH 158/2020; uwagi: lepkie kapelusze; fot.1049083 fot.1049084 fot.1049085 fot.1049086 fot.1049087 fot.1049088 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1049083
1049084
1049085
1049086
1049087
1049088

ID 327 679 oznaczenie: Cortinarius triumphans; • potwierdzenie ID125 989; lokalizacja: 2 km SE od wsi Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 14 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, świerk, czeremcha i inne, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; rev. Tomasz Ślusarczyk 3 gru 2021; eksykat: nie; uwagi: fot.1112339 fot.1112340 fot.1112341 fot.1112342 fot.1112343; siedlisko; fot.1112344 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1112339
1112340
1112341
1112342
1112343
1112344

ID 327 680 oznaczenie: Cortinarius triumphans; • potwierdzenie ID206 030; lokalizacja: 2 km E od wsi Kotfin; gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 14 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty, okresowo podmokły, fragment lasu -gł. brzozy i olchy, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; rev. Tomasz Ślusarczyk 22 sty 2021; eksykat: nie; uwagi: fot.1112350 fot.1112351 fot.1112352 fot.1112353 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1112350
1112351
1112352
1112353

ID 362 491 oznaczenie: Cortinarius triumphans; • potwierdzenie ID125 989; lokalizacja: 2 km SE od wsi Jasień; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 50,9905 19,5942], DE67; data zbioru: 13 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, świerk, dąb, na ziemi, luźna grupa ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Tomaszowi Ślusarczykowi; uwagi: fot.1382984 fot.1382985 fot.1382986 fot.1382987 fot.1382988 fot.1382989 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1382984
1382985
1382986
1382987
1382988
1382989

ID 362 804 oznaczenie: Cortinarius triumphans; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Teklinów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 50.9984 19.3771], DE65; data zbioru: 8 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, pod brzozą, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Tomaszowi Ślusarczykowi; uwagi: fot.1385635 fot.1385636 fot.1385637 fot.1385638 fot.1385639 fot.1385640 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1385635
1385636
1385637
1385638
1385639
1385640
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji