grzyby.pl

Cortinarius claricolor (Fr.) Fr. [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

zasłonak zawoalowany
Phlegmacium claricolor (Fr.) A. Blytt
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID287324 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych i mieszanych; wrzesień-październik.W lasach iglastych i mieszanych; wrzesień-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie