grzyby.pl
smiertelnie trujący

Cortinarius rubellus Cooke

zasłonak rudawy, zasłonak szpiczasty
Cortinarius speciosissimus Kühner & Romagn. · Cortinarius orellanoides Rob. Henry · Cortinarius speciosus J. Favre
Cortinarius speciosissimus
22.09.1991, Pohořské rašeliniště, Czechy – obok tofowiska w lesie świerkowym; copyright © by Bohdan Cienciała

owocnik

Kapelusz ciepło-ochrowobrązowy, pomarańczowobrązowy do rdzawobrązowego, na brzegu jaśniejszy do żółtawego; powierzchnia wełnista do włokienkowatej, bliżej brzegu może czasami być drobno łuseczkowata; 20 – 70 mm średnicy, początkowo stożkowaty, z wiekiem dzwonkowaty do rozpostartego, zwykle z wyraźnym, mniej lub bardziej ostrym garbkiem w centrum kapelusza; brzeg kapelusza długo jest podwinięty, prosty lub pofalowany.

space

Trzon z silnymi, żółtymi, nieregularnymi, zygzakowatymi strefami - resztkami osłony na ciemniejszym czerwonobrązowym tle trzonu; 50 – 80 (130) × 6 – 10 (20) mm, cylindryczny, u podstawy nieco maczugowato zgrubiały i następnie zwężony w kończyk; kruchy.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki szeroko elipsoidalne, migdałowate do owalnych, umiarkowanie szorstkie, jasno ochrowe, 8 – 12.3 × 6 – 9.2 µm, Q= 1.1 – 1.6 [26V]; niemal kulist, wyraźnie, gęsto brodawkowane 8 – 11 × 6.5 – 8.5 µm [61].

space

Ostrze blaszki płodne z nielicznymi płonymi komórkami [61] te maczugowate, 18 – 33 × 6 – 10 µm [26V]. Brak pleurocystyd.

space

występowanie

Częsty. Owocniki pojawiają się latem i jesienią, zwykle w grupach, w wilgotnych i podmokłych lasach iglastych pod świerkiem lub sosną i na obrzeżach torfowisk wysokich, wśród krzewów borówki czernicy, na glebach kwaśnych. Rzadko w ubogich lasach z bukiem i sosną.

wartość

Gatunek śmiertelnie trujący. Jeden z kilku zasłonaków zawierających uszkadzającą nerki orelaninę.

space

Grzybiarze bez wiedzy o budowie i cechach grzybów nie powinni rozważać zbierania niedużych brązowych grzybów (jak np. klejek czerwonawy (Chroogomphus rutilus), pieprznik trąbkowy (Cantharellus tubaeformis)) z uwagi na pewne, co prawda dość powierzchowne - związane z barwą i kształtem kapelusza, podobieństwo do drobnych zasłonaków (np. opisanego na tej stronie /), wśród których są gatunki śmiertelnie trujące.

space

gatunki podobne

Gatunek zbliżony do zasłonaka rudego (Cortinarius orellanus) który występuje głównie w lasach liściastych, jego trzon jest jaśniejszy, miedzianożółty z nieznaczną pokrywą resztek osłony.

space

Zasłonak cytrynowożółty (Cortinarius limonius) ma gęstsze i jaśniejsze blaszki, jego kapelusz jest higrofaniczny, wysychając przybiera wyraźnie żółtą barwę.