grzyby.pl

Calonarius callochrous (Pers.) Niskanen et Liimat.

zasłonak strojny
Cortinarius callochrous (Pers.) Gray [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius calochrous (Pers.) Gray orth.var. [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Myxacium callochroum (Pers.) P. Kumm. · Phlegmacium calochroum (Pers.) Wünsche
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Calonarius callochrous (zasłonak strojny)
pokrój; 05.10.2005, Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina; copyright © by Marek Snowarski
Calonarius callochrous (zasłonak strojny)
blaszki i trzon
Calonarius callochrous (zasłonak strojny)
przekrój
Calonarius callochrous (zasłonak strojny)
Calonarius callochrous (zasłonak strojny)
Calonarius callochrous (zasłonak strojny)
Calonarius callochrous (zasłonak strojny)
Calonarius callochrous (zasłonak strojny)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051005.5.05 - Calonarius callochrous (zasłonak strojny); Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina
051005-5
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/ #8

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach bukowych i bukowo-świerkowych, na glebach wapiennych; sierpień-listopad.W lasach bukowych i bukowo-świerkowych, na glebach wapiennych; sierpień-listopad.