grzyby.pl

Cortinarius bataillei J. Favre [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

zasłonak brązowooliwkowy
Cortinarius bataillei (M.M. Moser) Hoil. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Dermocybe bataillei J. Favre ex M.M. Moser · Dermocybe crocea (Schaeff.) M.M. Moser var. bataillei (J. Favre) Hlavácek
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID308524 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID308524 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W mszystych lasach iglastych; na ziemi.W mszystych lasach iglastych; na ziemi.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony