grzyby.pl

Cortinarius variiformis Malençon

zasłonak ceglastożółty, zasłonak nijaki
Cortinarius varius (Schaeff.: Fr.) Fr. · Cortinarius varius sensu auct. brit.