grzyby.pl

Fam. Cordycipitaceae

maczużnikowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypocreales Hypocreales Hypocreales HypocrealesHypocrealesbuławinkowate (Clavicipitaceae)maczużniczkowate (Ophiocordycipitaceae)