fot. 060523-6195 (387×630) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060523-5
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Bolbitius reticulatus (gnojanka usiatkowana)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

23.05.2006, Puszcza Białowieska
copyright © by Marek Snowarski