grzyby.pl

Amyloxenasma grisellum (Bourdot) Hjortstam et Ryvarden

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amylocorticiaceae Amylocorticiaceae Amylocorticiaceae AmylocorticiaceaeAmylocorticiaceaeżylaczka serdelkowozarodnikowa (Amyloxenasma allantosporum)fałdówka kędzierzawa (Plicaturopsis crispa)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]