Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID212742 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID212742 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych i mieszanych, na kawałkach kory i świeżych kłodach iglastych lub świeżo zamarłych drzewach, najczęściej na jodłach, rzadko na świerkach; czasem na drewnie konstrukcyjnym (mostki, inspekty); saprotrof; tworzy owocniki przez cały rok.

uwagi

Młode owocniki, w formie resupinatowej, łatwo pomylić z skórniczkiem jałowcowatym (Amylostereum laevigatum); szczególnie trudno je odróżnić w młodym stadium od skórniczka świerkowego (Amylostereum areolatum).
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1291]
    Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin · publikacje: Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Halama 2015, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018b, Gierczyk i in. 2019a, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Kowalski i in. 2019, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Amylostereum chailletii na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DA-80 212742

ID212742 Amylostereum chailletii; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Zajęcza, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2013.04.24; las świerkowy z domieszką liściastych; pień świerka kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/555099.html
uwagi: fot. 555438 fot. 555439

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji