Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID253411 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na leżących gałęziach i gałązkach jałowca (Juniperus communis) oraz na uprawianych tujach (Thuja sp.); saprotrof; tworzy owocniki przez cały rok.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1292]
    Amylostereum laevigatum (Fr.) Boidin · publikacje: Flisińska 2004, Wojewoda i in. 2004, Szczepkowski i in. 2008, Komorowska 2000, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Szczepkowski i Sierota 2010, Adamczyk 2011a, Karasiński i in. 2015, Karasiński 2016, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2019a, Kujawa i in. 2019

znaleziska Amylostereum laevigatum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 311197 CE-37 253411

ID253411 Amylostereum laevigatum; 150 m na N od zabudowań Mieleszynka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2014.12.09; las sosnowy, skraj pól uprawnych; na usychajacym, dużym jałowcu płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Marcin Piatek; eksykat: tak, wyslę Ani, tak
uwagi: Las i pola prywatne. Omówiony w watku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/726075.html
fot. 730435 fot. 730436 fot. 730437 fot. 730438

ID311197 Amylostereum laevigatum; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2018.01.27; Zabudowane siedlisko rolne.; Kora żywego cisa (Taxus baccata). W nielicznej grupie.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 976366 fot. 976367 fot. 976368 fot. 976369 fot. 976370 fot. 976371 fot. 976372 fot. 976373 fot. 976374 fot. 976375

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji