grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Amylostereum areolatum (Chaillet ex Fr.) Boidin

skórniczek świerkowy
Amylostereum Amylostereum Amylostereum AmylostereumAmylostereumskórniczek jałowcowaty (Amylostereum laevigatum)
GREJ: ID276352 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID266844 (© autora fot.)