grzyby.pl

Aleurocystidiellum subcruentatum (Berk. et M.A. Curtis) P.A. Lemke

tarczóweczka wielkozarodnikowa
Aleurodiscus scutellatus Litsch.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.50 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
W zaroślach kosodrzewiny, na gałęziach kosodrzewiny (Pinus mugo). Saprobiont.W zaroślach kosodrzewiny, na gałęziach kosodrzewiny (Pinus mugo). Saprobiont.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony