grzyby.pl

Aleurocystidiellum disciforme (DC.) Telleria

tarczóweczka krążkowata
Aleurodiscus disciformis (DC.) Pat.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Aleurocystidiellum Aleurocystidiellum Aleurocystidiellum AleurocystidiellumAleurocystidiellumtarczóweczka wielkozarodnikowa (Aleurocystidiellum subcruentatum)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i mieszanych na starych żywych pniach i pniakach dębu; czerwiec-sierpień. Pasożyt drzew liściastych.W lasach liściastych i mieszanych na starych żywych pniach i pniakach dębu; czerwiec-sierpień. Pasożyt drzew liściastych.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony