red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Tuber albidum Fr.