takson nie ujęty w czekliście

Tricholoma filamentosum (Alessio) Alessio