grzyby.pl

Tricholoma aestuans (Fr.) Gillet

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tricholoma Tricholoma Tricholoma TricholomaTricholomaTricholoma filamentosumTricholoma boudieri

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]