takson nie ujęty w czekliście

Tricholoma basirubens (Bon) A. Riva et Bon