grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Tricholoma basirubens (Bon) A. Riva et Bon

Tricholoma Tricholoma Tricholoma TricholomaTricholomagąska czarnołuskowa (Tricholoma atrosquamosum)Tricholoma filamentosum