Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID183547 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID183547 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID278126 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID279143 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID279294 (© autora fot.)

występowanie

Brak w czekliście. [105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:39 1 znaleziska Tremella versicolor na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC15 277897 278318 313973 DE46 232543 278126 DE54 251175 DE55 232542 256238 271557 277419 278121 279143 DE56 253737 279142 DE66 183547 GC11 279294

ID 183 547 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: Włynice, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 8 lut 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa zadrzewień na skraju wsi, prawdopodobnie resztki dawnego gospodarstwa; m.in.wierzba i kasztanowiec, na powłocznicy porastającej suchą gałąź żywego kasztanowca, w grupkach na kilkunastu owocnikach powłocznicy; leg. Jacek Nowicki, det. Jakub Węcławski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/26.05.11; uwagi: 50st 58' 46,6" N ; 19st 32' 4,75" E; Zdjęcia eksykatu; fot.400497 fot.400498; Dyskusja o znalezisku tutaj [bf:316358] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 316358 ;

ID 232 542 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: 300 m W od mostu kolejowego na Warcie w m.Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 33,6" N i 19st 23' 54,4" E], DE55; data zbioru: 7 lut 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas nadrzecznych zadrzewień -gł.wierzby, na powłocznicy porastającej martwe, leżące gałęzie wierzbowe, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: Znalezisko prezentowane w wątku [bf:648810] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 648810 ;

ID 232 543 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: 0,5 km SW od wsi Fryszerka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 18,3" N i 19st 29' 56,9" E], DE46; data zbioru: 21 lut 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia w pobliżu zalewu -olcha, osika, brzoza, leszczyna i inne, na powłocznicy rosnącej na olchowej gałęzi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.652878 fot.652879 fot.652880 fot.652881 [notatka: nie] [fotografie: tak];

652878
652879
652880
652881

ID 251 175 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: 1,2 km SE od zbiornika ''Jankowice'' na Warcie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 13,4" N i 19st 14' 24,6" E], DE54; data zbioru: 17 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las na brzegach Warty, liściasta kępa drzew, na owocnikach Peniophory sp., grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: Znalezisko prezentowane w wątku >>> [bf:712012] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 712012 ;

ID 253 737 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul.Górnickiego a linią kolejową, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 59,36" N i 19st 26' 31,3" E], DE56; data zbioru: 17 gru 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na powłocznicy zasiedlającej gałęzie powalonego krzewu; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: Zdjęcia i rozpoznanie w wątku [bf:727590] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 727590 ;

ID 256 238 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: 1 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 26,28" N i 19st 23' 55,36" E], DE55; data zbioru: 16 sty 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Niewielka, podmokła kępa drzew liściastych w pobliżu Warty -gł.olchy, również czeremchy i wierzby, na powłocznicy porastającej powaloną czeremchę, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.742564 fot.742565 fot.742566 fot.742567 fot.742568 [notatka: nie] [fotografie: tak];

742564
742565
742566
742567
742568

ID 271 557 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: 1,5 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 8 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na powłocznicy porastającej martwą gałąź krzewu liściastego, dość licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: 51st 3' 21" N i 19st 19" 5" E; fot.802458 fot.802459 fot.802460 [notatka: nie] [fotografie: tak];

802458
802459
802460

ID 277 419 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: 1,2 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 23" N i 19st 23' 39,5" E], DE55; data zbioru: 9 lut 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu przechodzący skarpą w łąki zalewowe, na powłocznicy porastającej martwą gałąź liściastego, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.826950 fot.826951 [notatka: nie] [fotografie: tak];

826950
826951

ID 277 897 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 28 lut 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny., Zagrzebana w ściółce gałąź jesionu., Kilkadziesiąt owocników w różnym wieku. Na Peniophora limitata.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: fot.828787 fot.828788 fot.828789 fot.828790; [bf:827196] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 827196 ;

ID 278 121 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: 0,75 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 48,4" N i 19st 24' 9" E], DE55; data zbioru: 5 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły skraj boru sosnowego, na powłocznicy porastającej martwą gałąź krzewu liściastego, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wy¶lę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.829424 fot.829425 [notatka: nie] [fotografie: tak];

829424
829425

ID 278 126 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: 600 n NE od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 1" N i 19st 27' 52,2" E], DE46; data zbioru: 8 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty brzeg lasu nad rz.Widawką -olchy, osiki, brzozy, wiązy, na powłocznicy porastającej martwą gałąź liściastego, grupa kilkudziesięciu ( >100 ) owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.829450 fot.829451 fot.829452 [notatka: nie] [fotografie: tak];

829450
829451
829452

ID 278 318 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: Wojnowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 10 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zakrzewiony brzeg śródpolnego oczka wodnego., Opadła gałąź głogu. Na Peniophora sp., Kilkadziesiąt owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: fot.830222 fot.830223 fot.830224 [notatka: nie] [fotografie: tak];

830222
830223
830224

ID 279 142 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: 300 m SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 5" N i 19st 30' 34,5" E], DE56; data zbioru: 25 lut 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki i inne, na powłocznicy zasiedlającej gałąź liściastego leżącą w kupie chrustu, grupa co najmniej kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyslę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.832856 fot.832857 [notatka: nie] [fotografie: tak];

832856
832857

ID 279 143 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 12" N i 19st 21' 57,5" E], DE55; data zbioru: 6 lut 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby, brzozy, na powłocznicy zasiedlającej gałąź liściastego leżącą w kupie chrustu, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.832861 fot.832862 [notatka: nie] [fotografie: tak];

832861
832862

ID 279 294 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: około 1.5 km na S od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 18 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolne zadrzewienie o zmiennym charakterze, na powłocznicy (sp.) rosnączej na złamanym konarze czeremchy, kilka owocników na przestrzeni około 5 cm; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005931; uwagi: owocniki w stadium konidialnym; fot.833403 [notatka: nie] [fotografie: tak];

833403

ID 313 973 oznaczenie: Tremella versicolor; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 14 mar 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg oczka wodnego na skraju lasu liściastego z domieszką sosny., Peniophora incarnata na martwej, nieopadłej gałęzi Salix xsepulcralis., Gromadnie.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: [bf:984209]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 984209 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji