grzyby.pl

Tremella versicolor Berk.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tremella Tremella Tremella TremellaTremellatrzęsak łzawnikowy (Tremella obscura)Tremella uliginosa