grzyby.pl

Tremella uliginosa P. Karst.

Tetragoniomyces uliginosus (P. Karst.) Oberw. et Bandoni
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tremella Tremella Tremella TremellaTremellaTremella versicolortrzęsak chrobotkowy (Tremella cladoniae)

występowanie