grzyby.pl

Tremella obscura (L.S. Olive) M.P. Christ.

trzęsak łzawnikowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tremella Tremella Tremella TremellaTremellatrzęsak szpetny (Tremella indecorata)Tremella versicolor