grzyby.pl

Tremella hypocenomycis Diederich

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tremella Tremella Tremella TremellaTremellaTremella coppinsiiTremella phaeophysciae

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]