grzyby.pl

Tremella coppinsii Diederich et G. Marson

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tremella Tremella Tremella TremellaTremellatrzęsak grzybikowy (Tremella lichenicola)Tremella hypocenomycis

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]