grzyby.pl

Tremella phaeophysciae Diederich et M.S. Christ.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tremella Tremella Tremella TremellaTremellaTremella hypocenomycisTremella ramalinae

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]