Tx: 6320
grzyby.pl

Tremella lichenicola Diederich

trzęsak grzybikowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na plesze porostu Myxoblastus gucatus.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bielczyk & Czarnota (2018)[1312]Bielczyk & Czarnota (2018) Porosty i grzyby naporostowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1312], Bielczyk et al. (2020)[1313]Bielczyk et al. (2020) Uzupełnienia i poprawki do listy porostów i grzybów naporostowych polskich Karpat.[1313], Czyżewska (2020)[1408]Czyżewska (2020) The lichenized, lichenicolous and other non-lichenized allied fungi of Central Poland. A catalogue.[1408], Czyżewska et al. (2001)[1410]Czyżewska et al. (2001) Species of lichenized and allied fungi new to Białowieża Large Forest (NE Poland).[1410], Czyżewska et al. (2008)[1409]Czyżewska et al. (2008) Distribution of some lichenicolous fungi in Poland. II.[1409], Kukwa (2004)[1808]Kukwa (2004) New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland II. Species mainly from northern Poland.[1808], Kukwa (2005)[1809]Kukwa (2005) New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland III.[1809], Kukwa & Czarnota (2006)[1811]Kukwa & Czarnota (2006) New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland IV.[1811], Kukwa et al. (2010)[1812]Kukwa et al. (2010) New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VIII.[1812], Kukwa et al. (2012)[1814]Kukwa et al. (2012) Porosty i grzyby naporostowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie, N Polska).[1814], Kukwa i in. (2013)[1813]Kukwa i in. (2013) Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych Nadleśnictwa Karnieszewice i okolic (Pomorze Zachodnie). W: Dominik J. (red.) Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Lasy Środkowo-pomorskie. LP, Polanów: 9-17.[1813], Łubek & Jaroszewicz (2012)[1876]Łubek & Jaroszewicz (2012) New rare and noteworthy species of lichens and lichenicolous fungi from Bialowieza Forest.[1876], Łubek & Kukwa (2016)[1877]Łubek & Kukwa (2016) Grzyby naporostowe w zbiorowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego.[1877], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji