grzyby.pl

Stypella subhyalina (A. Pearson) P. Roberts

zębośluzek niebieskawy, śluzaczek niebieskawy
Exidiopsis sublilacina (G.W. Martin) Ervin · Myxarium subhyalinum (A. Pearson) D.A. Reid · Myxarium sublilacinum (G.W. Martin) Raitv. · Myxarium vernicosum Hauerslev
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista[105] i GBIF podają Myxarium podlachicum (Bres.) Raitv. jako synonim zębośluzka podlaskiego (Stypella grilletii (Boud.) P. Roberts); Mycobank traktuje Myxarium podlachicum (Bres.) Raitv. jako nazwę główną! dla innego gatunku (podanego osobno w czekliście i GBIF), dla zębośluzka niebieskawego (Stypella subhyalina (A. Pearson) P. Roberts) (na tej stronie). (2023-1-12)
Stypella Stypella Stypella StypellaStypellazębośluzek białawy (Stypella vermiformis)zębośluzek krótkokolczasty (Stypella subgelatinosa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na bardzo silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych np. grabu, buka i dębu.Na bardzo silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych np. grabu, buka i dębu.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony