grzyby.pl

Stypella grilletii (Boud.) P. Roberts

zębośluzek podlaski, śluzaczek podlaski
Exidia gemmata f. grillettii (Boud.) Neuhoff · Exidia grilletii (Boud.) Neuhoff · Myxarium grilletii (Boud.) D.A. Reid [gł. w MB (2023-1-12)] · Myxarium podlachicum (Bres.) Raitv.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista[105] i GBIF podają Myxarium podlachicum (Bres.) Raitv. jako synonim Stypella grilletii (Boud.) P. Roberts; Mycobank traktuje Myxarium podlachicum (Bres.) Raitv. jako nazwę główną! dla innego gatunku (podanego osobno w czekliście i GBIF), dla zębośluzka niebieskawego (Stypella subhyalina (A. Pearson) P. Roberts). (2023-1-12)
Stypella Stypella Stypella StypellaStypellazębośluzek krótkokolczasty (Stypella subgelatinosa)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID297429 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID297429 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID297429 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID297429 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID297429 (© autora fot.)
Na zbutwiałych pniach, np. brzozy.Na zbutwiałych pniach, np. brzozy.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony