Strobilurus

szyszkówka

esculentus

pospolita; owocniki wyrastają głównie wczesną wiosną, rzadko jesienią, w licznych grupach, na szyszkach świerkowych

na szyszkach sosnowych

tenacellus

Strobilurus tenacellus (szyszkówka gorzkawa)

stephanocystis

Strobilurus stephanocystis (szyszkówka tęporozwierkowa)


na szyszkach sosnowych i świerkowych; nieczęsta; jesienią