grzyby.pl

Scutiger pes-caprae (Pers.) Bondartsev et Singer

naziemek kozionogi, bielaczek kozionogi
Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar [gł. w czekl.] · Scutiger oregonensis Murrill
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
powierzchnia kapelusza
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
hymenofor
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)

cechy makroskopowe

Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek mykoryzowy. Owocnik na ziemi, w pobliżu drzew iglastych, zwłaszcza sosen; pojedyncze notowania przy bukach; lato-jesień.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

#6
06 10 02 - 1
/Trzeboń, Czechy/
#4
za.061019-48106
leg. Zygmunt Augustowski
/pow. Gorlice /
#3
za.061019-48110
leg. Zygmunt Augustowski
/pow. Gorlice /
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1240]
    Albatrellus pes-caprae (Pers.: Fr.) Pouzar · synonimy: Scutiger pes-caprae (Pers.: Fr.) Bondartsev & Singer
    publikacje: Kujawa i Gierczyk 2007, Kujawa i Gierczyk 2010

znaleziska Scutiger pes-caprae na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DF-97 224390 EF-89 82457 EF-98 48110 EG-08 48106 FG-12 322996

 ID48106  Albatrellus pes-caprae; Biecz pow. Gorlice, 2 km W, EG-08; 2006.10.19; las jodłowy z domieszką dębu i brzozy; na ziemi wśród ściółki 2 owocniki w odległości kilku metrów; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK u zgłaszającego <2006-10-19 Albatrellus pes-caprae1>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Naziemek kozionogi
fot. 63114 fot. 63115

 ID48110  Albatrellus pes-caprae; Biecz pow. Gorlice, 5 km W, EF-98; 2006.10.19; las jodłowy z domieszką dębu, na zboczu wąwozu; na ziemi wśród ściółki 9 pojedynczych owocników w odl. 05 - 2 m; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK u zgłaszającego <2006-10-19 Albatrellus pes-caprae2>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Naziemek kozionogi
fot. 63137 fot. 63138

 ID82457  Albatrellus pes-caprae; Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, Pasmo Brzanki i Liwocza, 2 km NE, EF-89; 2007.10.06; las mieszany - buk, jodła, brzoza, dąb; na ziemi wśród ściółki 4 owocniki w luźnej grupce; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071006 Albatrellus pes-caprae>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Naziemek kozionogi. To trzecie stanowisko w moim rejonie.
fot. 132390

ID224390 Scutiger oregonensis; Budzów (w kierunku Marcówki), pow. suski, woj. małopolskie, DF-97; 2013.07.23; wzdłuz lesnej drogi, las iglasty, jodłowo-świerkowy; na ziemi kilka owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki tego gatunku zebrałem dwukrotnie:
2013.07.23
fot. 604512
oraz 2013.09.15

fot. 604513 fot. 604514

ID322996 Scutiger oregonensis; Bóbrka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-12; 2018.07.14; dęby i in.; w mchu 2 owocniki; leg. Wiesław Uliasz; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: przyniósł sąsiad do rozpoznania i niewiele informacji mi przekazał. Zdjęcia z domu.
fot. 1061305 fot. 1061306

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji