grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Scutiger oregonensis Murrill

naziemek kozionogi, bielaczek kozionogi
Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar
Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)
powierzchnia kapelusza; 02.10.2006, Trzeboń, Czechy; copyright © by Marek Snowarski
Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)
hymenofor
Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)
Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)
Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)
Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)
Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)
Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)
Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)
Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)
Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)

cechy makroskopowe

Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)
Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)
Kapelusz

space

Trzon

space

Barwa wysypu zarodników

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061002.1.06 - Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi); Trzeboń, Czechy
061002-1
/Trzeboń, Czechy/ #6
znalezisko 20061019.48106.za - Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi); pow. Gorlice
061019-48106
leg. Zygmunt Augustowski
/pow. Gorlice / #4
znalezisko 20061019.48110.za - Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi); pow. Gorlice
061019-48110
leg. Zygmunt Augustowski
/pow. Gorlice / #3