grzyby.pl

Scutiger pes-caprae (Pers.) Bondartsev et Singer

naziemek kozionogi, bielaczek kozionogi
Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar [główna w czekliście] · Scutiger oregonensis Murrill
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
powierzchnia kapelusza; 02.10.2006, Trzeboń, Czechy; copyright © by Marek Snowarski
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
hymenofor
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)
Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)

cechy makroskopowe

Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek mykoryzowy. Owocnik na ziemi, w pobliżu drzew iglastych, zwłaszcza sosen; pojedyncze notowania przy bukach; lato-jesień.Gatunek mykoryzowy. Owocnik na ziemi, w pobliżu drzew iglastych, zwłaszcza sosen; pojedyncze notowania przy bukach; lato-jesień.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061002.1.06 - Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi); Trzeboń, Czechy
061002-1
/Trzeboń, Czechy/ #6
znalezisko 20061019.48106.za - Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi); pow. Gorlice
061019-48106
leg. Zygmunt Augustowski
/pow. Gorlice / #4
znalezisko 20061019.48110.za - Scutiger pes-caprae (naziemek kozionogi); pow. Gorlice
061019-48110
leg. Zygmunt Augustowski
/pow. Gorlice / #3