fot. za-Albatrellus-pes-caprae-ID48110_63137 (867×666) — copyright © by Zygmunt Augustowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.10.2006, pow. Gorlice
copyright © by Zygmunt Augustowski