jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.

odnożyca opylona